Netværksmøde på Kalø 24/2 2015

Den 24. februar mødte omkring 75 personer op på Kalø Økologisk Landbrugsskole, til det første, af en række Netværksmøder i Det Samfundsnyttige Landbrug.

Den 24. februar mødte omkring 75 personer op på Kalø Økologisk Landbrugsskole, til det første, af en række Netværksmøder i Det Samfundsnyttige Landbrug.

Deltagerne var en blandet flok af landmænd, landbrugselever, repræsentanter fra NaturErhvervsstyrelsen, kommuner, gartnere, køkkenledere og "civile". Fælles for de fremmødte var en nysgerrighed omkring Det Samfundsnyttige Landbrug, en lyst til at møde ligesindede, og et ønske om at hjælpe fremtidens landbrug på vej.  

Dagen blev indledt med en præsentation af DSL fra vores projektleder Lone Andreasen. Vores 5 aktive cases kom herefter på banen, og fortalte om deres baggrunde for at deltage som case, deres udfordringer og visioner for fremtiden.

Efter frokost og en rundvisning på skolen af Forstander Kim Qvist, tog Steen Hildebrandt ordet. Ud fra sin bog Vækst & Bæredygtighed satte han sine ord på vores cases, på det omgivende samfund, på samarbejde og livskvalitet og andre relevante emner. 

Netværksmødet blev rundet fint af med en times Speednetworking, hvor deltagerne blev blandet godt og fik erfaringsudvekslet.

Vi er i DSL glade for det engagement og den energi, vi mødte hele dagen igennem, og glæder os til at byde velkommen til næste Netværksmøde i efteråret.

© Økologisk Landsforening