Generationsskifte

Sydsjælland kalder: 
Gården Bækvang - 35 ha dyrket økologisk i 30 år. Plads til familie med børn

Sharemilker eller køber søges:
Gård syd for Ribe tæt på marsk, vadehav og Ribe Å - bolig medfølger

Generationsskifte på Kroagergård:
Alsidigt økologisk landbrug på ca. 85 ha. midt på Sjælland søger nye ejere


***

Sydsjælland kalder!

13. marts 2017
Er du til økologisk dyrket landbrug, så er det nemt at komme videre! 35 ha dyrket økologisk i 30 år, plus 8 ha forpagtet dyrket økologisk i mange år.

Gården, Bækvang, består af stuehus på 160m2 netto, gårdbutik med møde/udstillingslokale og lager 180m2.
Hele herligheden opvarmes med jordvarme, og der er bio. rensningsanlæg. Desuden frost- og kølerum, webshop og varetur til Køge, Roskilde og Københavnområdet.

Maskinhal og god plads til værksted. Lade. Løsdriftstald med kødkvæg, ældre kostald med 3 hestebokse og lagerplads, hytter til frilandsgrise.

På markerne dyrkes græs til foder og afgræsning, korn til salg, frilandsgrønsager og grisefold. Her er plads til familie med børn, bofællesskab/kollektiv.
Naturen her omkring er smuk, let kuperet, med mange levende hegn og 1 ha moseområde.

Vi ønsker generationsskifte, gerne hurtigt, så du/I kan nå at deltage i den kommende sæson. Er du/I interesserede/nysgerrige, så kontakt os:

Steen og Marianne
T: 22175240 eller 29415662


Sharemilker eller køber søges

3. februar 2016
Lidt syd for Ribe tæt på marsk, vadehav, Ribe og Ribe Å, ligger en gård med alle faciliteter til mælkeproduktion, klar til at starte op igen efter en pause siden efteråret 2015.
Der er plads til 150 køer med opdræt i 10-12 år gammel stald, ca. 90 ha dels sandjord med vanding, dels marskjord. Jorden er i andet omlægnings-år til økologi i 2017, det vil sige, at årets afgrøde kan bruges som foder til økologiske dyr. Der er mulighed for at leje yderligere økologisk jord til eller at købe økologisk foder.
Bolig medfølger.

Man kan starte op som Sharemilker/lejer på rimelige vilkår.
Der er mulighed for at købe ejendommen samt mulighed for at komme til at levere mælk til Naturmælk.

Kontakt:
Carsten Markussen
Konsulent i Økologirådgivning Danmark
T: 30627215
M: fcm@oerd.d


Generationsskifte på Krogagergård

1. december 2016
Vi søger en eller flere personer/par, der er interesseret i at overtage driften af slagterafdeling, gårdbutik og landbrug inden for de nærmeste år.

Krogagergård er et meget alsidigt økologisk landbrug på ca. 85 ha midt på Sjælland mellem Sorø og Ringsted + naturpleje af ca. 190 ha. På markerne dyrker vi udover foder til de ca. 200 stude, 150 grise, 20 moderfår og lam også brødkorn.

Vi forarbejder og afsætter alt vores kød gennem gårdbutik og webshop til slutbrugeren. Vi har således en dygtig slagter ansat på gården. At passe på ressourcerne m.h.t. energi klima og miljø er for os vigtigt at arbejde med, derfor har vi egen vindmølle og rapsoliepresser.

Vi er 5 fuldtidsansatte på gården.

Se mere i vores brochure.

Vi forestiller os et glidende generationsskifte og er åbne overfor om det skal starte med afsætningsdelen, slagterafdeling,
markbrug eller husdyrhold.

Kontakt:
Kirsten Forsingdal og Bjarne Krog
T: 40540457
M: bjarne@krogagergard.dk
www.krogagergard.dk