Bundgård Sharemilker I/S

Når malkekøer bor til leje! På en økologisk planteavlsbedrift i Nordjylland bor Per og Kirsten med fire børn. Parret planlægger at udleje deres løsdriftstald til unge landmænd, som derefter indgår et samarbejde som sharemilkere.

På en økologisk planteavlsbedrift i Nordjylland bor Per og Kirsten med fire børn. Landbruget drives dels som naturpleje og dels som agerjord med et sædskifte af havre, ø-landshvede, vårspelt, rug, vårhvede og græs til græsfrø.                                                                                          

Bundgård er udvalgt som case, da projektets omdrejningspunkt kommer til at være generationsskifte. Shareprincippet skaber grobund for, at flere unge landmænd kan starte op, uden omkostningerne til køb af jord og bygninger, hvilket kan være en måde, at påbegynde og lette generationsskifte i landbruget.

Visionen

Per og Kirsten ønsker at skabe mere liv på gården, og hjælpe yngre generationer med at udleve drømmen om økologisk landbrug.

Samarbejdet mellem gården og de to sharemilkere, skaber en mere sikker levering af husdyrgødning til planteavlen, så der opstår en mere harmonisk udnyttelse af gårdens marker og et bedre sædskifte.

Tyrekalvene fra mælkeproduktionen vil Per købe og opfede, og herefter levere til slagtning. Kødet skal sælges til storkøkkener i kommunen

Per og Kirsten har stort fokus på at introducere økologisk landbrugsliv for børn og unge. Gården fungerer ofte som et pusterum for unge mennesker i kommunen, hvor de deltager i det praktiske arbejde. Der planlægges også udstykning af jord til skolehaver, for de omkringliggende skoler, hvor afgrøderne skal indgå i skolekøkkenets madlavning.

Grøntsags- og krydderurteproduktion efter shareprincippet, og naturplejeprojekter blandt andet i form af et hestehotel er også med i planerne.

Økologisk Landsforening har lavet en film, der præsenterer samarbejdet og menneske bag Bundgård Sharmilker