Naturpleje og lækkert oksekød

Røde kreaturer leverer naturpleje og velsmagende oksekød i Midtjylland

I hede- og engområder omkring Dollerup Bakker og Tange Å græsser en flok røde kreaturer. Dyrene, som er malkekvæg, ejes af familien Sørensen som udgøres af Anne Marie, Ole samt deres to sønner - bedriften hedder Højvang Økologi. 

Ud over at fylde maverne, er dyrene i gang med et vigtigt arbejde – de udfører naturpleje!

Dyrene holder bevoksningen nede, så områderne ikke gror til, og giver i stedet plads til større variation af planter og dyr.
Samtidigt med at dyrene har plejet naturen, har kødet også opnået et højere indhold af umættede fedtsyrer og en mere intens smag på grund af græsset og urterne, som dyrene har spist. Kødet krogmodnes i 4 uger, hvilket gør kødet meget mørt og smagfuldt.

Når studene er omkring 3 år, slagtes de. Når malkekøerne er udtjente som mælkeleverandører, får de deres liv forlænget med en til to sæsoner som naturplejende ammetanter for gårdens kalve, inden de ender som hakket oksekød. Det efterspurgte kød sælges til en fast kreds af borgere.

Naturplejen foregår i samarbejde med Viborg Kommune og Naturstyrelsen.

Anne Marie og Ole sigter efter at udvide deres græsningsaktiviteter. De vil gerne indgå samarbejde med flere kommuner, med andre økologiske landmænd og med lodsejere langs Tange Å, om at få lavet en overordnet organisering af og en praksis for håndtering af naturpleje.

Der arbejdes også med at udvide det direkte salg til borgere, restauranter og professionelle køkkener.