Afgræsningsfællesskab og naturbevarelse

18 landmænd har forpagtet Ørnefennerne gennem mange år og dannet St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS. Selskabet arbejder for at forsætte afgræsningen, bevare den unikke natur og åbne op for offentligheden.

St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS første plan var at erhverve Ørnefennerne, skabe nemmere adgang til området bl.a. med et stisystem, opføre udsigtstårne, informationstavler og fortælle om stedets særegne natur og kultur - måske ved hjælp af en historiefortæller og en informationsmedarbejder.

Ørnefennerne i St. Vildmose dækker et areal på 477 ha, hvoraf omkring halvdelen er økologisk drevet. Området har været ejet af Naturerhvervsstyrelsen og forpagtet ud til landmænd til afgræsning igennem mange år. Det var blevet besluttet at hele St. Vildmoseområdet skulle udbydes til salg.

St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS blev egentligt etableret i denne anledning og mhp. at byde på Ørnefennerne. I dag har Miljøstyrelsen købt hele St. Vildmoseområdet. Naturgræsningsfællesskabet vil nu forsøge at igangsætte et samarbejde om at udvikle den rette naturpleje sammen med staten. De vil involvere sig i at etablere en god proces, for at afgræsningen kommer til at foregå i overensstemmelse med den natur- og landskabsudvikling som skal besluttes.