SamsØkologisk

Sammen vil de gøre Samsø endnu grønnere! Samsø, den grønne ø i Kattegat - verdensberømt som energiø, og kendt for sin betagende natur, kultur og musikfestival, danner grund for SamsØkologisk.

SamsØkologisk er en fond, som er stiftet af landmænd og forbrugere fra foreningen Økologisk Samsø. Fondens overordnede mål er, igennem økologi og bæredygtighed, at give nuværende og fremtidige generationer bedre mulighed for, at få en levende jord, sunde fødevarer, rent drikkevand og større biodiversitet.  

Samsø har, som resten af landet, problemer med generationsskifte i landbruget. Hvis ingen fra familien ønsker at overtage gården, sættes den til salg.
Det finansielle klima har gjort det vanskeligt for nye landmænd at etablere sig, idet de har svært ved at stille med den nødvendige kapital.  Resultatet er gårde, der er svære at sælge som selvstændige enheder, og nye landmænd der ikke har mulighed for at etablere sig.

SamsØkologisk er udvalgt som case, da projektets omdrejningspunkt er etableringen af en lokal jordfond.

 

Visionen                                                                                                                                                                        

Nye ejerskabsformer skal på banen på Samsø for at sikre at de mindre landbrug ikke forsvinder eller bliver opkøbt af større gårde. SamsØkologisk sigter efter at være med til at lette generationsskifte inden for landbruget, skabe flere arbejdspladser, opføre bæredygtige beboelser og øge tilflytningen til øen.

For at opfylde målsætningerne, vil fonden opkøbe jord og ejendomme på Samsø, etablere en jordfond, og forpagte ud til økologisk produktion. Det skal gøres attraktivt at bosætte sig, og starte op som økologisk landmand, ved at skabe fordelagtige forpagtningsvilkår.

Kapitalen til opkøbene vil fonden rejse ved at samarbejde med forskellige investorer og donorer. Disse kan være alt fra store virksomheder, til lokale beboere og folk med en forkærlighed for Samsø.

Ud over etablering og drift af jordfonden, vil SamsØkologisk oplyse om økologisk jordbrug, fødevarer og afsætning.

Fonden vil styrke samarbejdet mellem landmand og forbruger samt mellem Samsø og omverden. Fonden vil understøtte etableringen af permakulturer/skovhaver, og levefællesskaber baseret på økologiske og bæredygtige grundtanker.

Har du lyst til at læse mere: http://oekologisksamsoe.dk/jordbrugsfond/