Skyttes Gartneri

30 år med økologi! Skyttes Gartneri på Fyn har i mere end 30 år drevet økologisk jordbrug, og var med i økologiens fortrop. Lars Skytte åbnede gartneriet i 1982 i Dømmestrup på Fyn, og stedet drives stadig ud fra de samme visioner og idealer som dengang.

Skyttes Gartneri bruger 100 procent økologisk gødning. Sædskiftet er varieret, og markskiftet omfatter både blomsterbælter og uopdyrkede områder for at fremme et rigt plante- og dyreliv. Gartneriet bytter jord med to økologisk drevne kvægbrug, og opnår herved i fællesskab en alsidighed med mange forskellige afgrøder på markerne. Samtidigt afgræsser køerne kløvergræsmarkerne og leverer staldgødning til de mest krævende plantekulturer.

Afgrøderne dyrkes på åbne marker, og tæller ca. 10 forskellige grønsager og en række forskellige forarbejdede rabarberprodukter. Kunderne spænder vidt – fra søkøerne i Odense Zoo til Michelin restauranter.

Skyttes Gartneri er udvalgt som case, da projektets omdrejningspunkt kommer til at være generationsskifte.

Visionen

I 2012 blev Skyttes Gartneri lavet til et anpartsselskab, hvor 3 unge gartnere, Bjarke Andersen, Adrian Kuroń og Siebe Gorter, over en 5 årig periode vil overtage gartneriet efter Lars Skytte.

Med i planerne for gartneriets fremtid er et samarbejde med naboen Bramstrup, der ejer jord, som egner sig særlig godt til grønsagsdyrkning. Jorden skal omlægges til økologi, og derefter drives af gartneriet. Bramstrup vil blandt andet opføre et nyt grønsagssorteringsanlæg, som vil komme til at danne rammerne for Skyttes pakning og levering af grønsager til kunderne.

Økologisk Landsforening har produceret dette fine portræt af gartneriet.