Topkær Økologi - et multifunktionelt landbrug

Et ønske om at skabe et rummeligt landbrug med fokus på socialøkonomi og økologisk drift, ligger til grund for Topkær Økologi. Kim Qvist og hans kone, Lene har derfor stiftet et IVS, og indgået et samarbejde med Huset Venture, Kalø Økologisk Landbrugsskole, og vil samarbejde med diverse kommuner og andre med interesse for sagen for at realisere deres projekt.

Et ønske om at skabe et rummeligt landbrug med fokus på socialøkonomi og økologisk drift, ligger til grund for Topkærgaard. Kim Qvist og hans kone, Lene har derfor stiftet et IVS, og indgået et samarbejde med Huset Venture, Kalø Økologisk Landbrugsskole De vil samarbejde med diverse kommuner og andre med interesse for sagen for at realisere deres projekt.

Topkærgaard ligger i Kasted med kun 7 km. til Aarhus. Bedriften råder over 45 ha jord, og startes op som omlægningslandbrug. Der skal på sigt produceres grøntsager, bær, æg, slagtekyllinger, lam og muligvis svinekød

Sociale arbejdspladser

Der skal skabes et multifunktionelt landbrug med arbejdstilbud for borgere med midlertidig eller permanent nedsat arbejdsevne. Kommunerne i samarbejdet står for formidlingen af borgerne til de forskellige arbejdstilbud Topkærgaard kommer til at favne. Borgerne kan få forskellige opgaver i landbruget, eller i den planlagte gårdbutik. Butikken vil være en velassorteret butik med et rigt udbud af de bedste økologiske produkter. Abonnementsordning og internetsalg er også en mulighed på sigt.

Udlejning af jord til små kolonihaver til haveinteresserede borgere er ligeledes med i forretningsplanen på længere sigt. Intentionen er at bringe byboerne tættere på produktionen og derigennem skabe større forståelse for økologisk fødevareproduktion.

Topkærgaard kommer til at fungere som en prototype i DSL på et multifunktionelt landbrug, der løfter sociale opgaver.
I denne artikel fra Aarhus Stiftstidende kan du læse mere om Kims baggrund og hans bevæggrunde til at opbygge Topkærgaard.

 

Du vil, her på siden, løbende kunne følge opstart og udvikling af projektet igennem en online logbog skrevet af Kim Qvist: 

Logbog

Et rummeligt landbrug bliver til!

August 2016

Efter endt rapshøst tilsåede vi omkring 8,8 hektar med en spændende blanding kaldet Terre Life Solanum. (foderært, vikke, lupin, serrandel, olieræddike, radise, nigerfrø, sandhavre, solsikke, kløver, hør og perserkløver). Ideen med denne efterafgrøde er at lade den sætte sig godt i efteråret, med håbet om at den med forårets komme vil gro heftigt. Planen er, at den skal overfladekomposteres omkring 1-10 maj. På dét tidspunkt bliver der sprøjtet med mælkesyrebakterier, således at jordbakterier og mælkesyren går i komposteringsproces med den massive plantemasse, som er fræset 2-3 cm. ned. Det er forsøg, som vi venter os meget af - med god viden fra andre som har prøvet det før.

September – Februar 2016/2017

Det har været en lang og omstændelig proces med at få handlen af ejendommen på plads. En kombination med mageskifte, matrikuleringer, bygningsløse ejendomme kombineret med mange samtaler i banken, finde investorer med mere har gjort kæmpe indhug i dels tiden dels ressourcerne, mængden af møder, samtaler, udregninger, budgetter, har været enormt store. Trods alt, tegner det til et resultat pr. 1 februar 2017 med erhvervelse pr. 1 januar (altså med tilbagevirkende kraft). Derefter forestår der en opgave med at få etableret en samejeoverenskomst for de 2 generationer på gården. Denne samejeoverenskomst vil indgå som et dokument i Det Samfundsnyttige Landbrug som viden og inspirationskilde til andre som vil etablere sig med generationsskifte for øje.

Aarhus kommune har igennem hele efteråret haft enkelte borgere i forløb på gården. Der har været tale om borgere i ressource- og afklaringsforløb, andre i ordinære praktikker med tilknyttet mentorordning. Trods stor travlhed er der påbegyndt to centrale processer, den ene er at etablere en økologisk gårdbutik, den anden er at tegne og udvikle en lejlighed, som kan bebos af undertegnede og min kone Lene.

Etableringen af gårdbutikken har været krævende men meget meningsfuld og båret af stor lyst til at etablere en unik butik tæt på Aarhus. Butikken på 80 m2 slog dørene op d. 14 januar med en åbningstale af Borgmester Jakob Bundsgaard. Vi har nu en butik med 7 ugentlige åbningsdage og mere end 800 varenumre. Vi tilstræber at have primært økologiske producenter fra Østjylland og omegn, men også nogle af de meget dygtige producenter rundt i Danmark finder også vej til vores butik. I forbindelse med åbningen af vores butik har vi indgået et strategisk samarbejde med Grøn Fokus. Der er desuden indledt et samarbejde med LO Aarhus i forhold til at udvikle et projekt for krigsveteraner under projektet Rummelig i Midt. Topkærgaard har netop indsendt en registrering hos Erhvervsstyrelsen, således at vi snarest er registeret som Socioøkonomisk virksomhed.

Tirsdag d. 16/8/16

Har netop søgt skovrejsningsmidler til rejsning af biodiversitetsskov på ca. 5 hektar. Vi vil etablere en skov som har øget fokus - udover at være artsrig og med stor mangfoldighed - på biotoper for sommerfugle, bier og vandsalamandere. Endvidere vil vi etablere skoven, så der kan arbejdes med selvforsyning, skovhaver og så skal den naturligvis også være værn for det drikkevand, den skal slå sine rødder over.

Mandag d. 15/8/16

Aarhus kommunes afdeling for Unge & Uddannelse har netop fremsendt kontrakt til underskrivelse, så fra den 1. september kan vi modtage de første borgere.
I hovedtræk ser aftalen således ud:
Aktivitet: Vejlednings-opkvalificeringsforløb i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32 stk. 1 nr. 2
Målgruppe: Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
Varighed: op til 13 uger

Onsdag d. 10/8/16

At etablere et projekt som vores, hvor udgangspunktet er en ikke særlig stor egenkapital, skal der tænkes tanker om hvorledes den økonomiske og juridiske konstruktion skal skæres.
For vores vedkommende er det lykkedes at finde en god model, hvor risici er spredt , hvor fremmed kapital er tilført, hvor vi fortsat har beslutningsretten og den udfarende rolle, for netop at kunne realisere selve projektet. Alle disse erfaringer deler vi gerne med andre, som har lignende planer. 

Mandag d. 25/7/16

Fik vores resultater fra Albrechtanalyse, og vi må konstatere, at flere års konventionel dyrkning af jorden har haft sine konsekvenser. Vores jord er kendetegnet ved :

  • for lidt organisk masse, ok PH
  • lav evne til at holde på mikro- og makro næringsstoffer
  • jorden pakker let, kræver bedre massefylde
  • mangler massivt magnesium
  • mangler mikronæringsstoffer som kobber, bor og jod
  • mangler fosfor, kalium og magnesium
  • lav biologi, bør forøges = humus opbygning
  • gennemsnitlig kulstofprocent på 1,97 - bør over tid hæves til 5%

God jord består af 25% luft, 25% vand, 45% mineraler og 5% humus. Det går vi efter at opnå.

Tirsdag d. 28/6/16

Aarhus kommune har meddelt at de vil anvende Topkær Økologi i samarbejde med Huset Venture. Der forventes opstart i slutningen af september, hvor vi starter med at tilbyde 15 pladser til borgere i ressource- og afklaringsforløb.

Vi er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen pr. 15 juni til stalddørssalg. Gårdbutikken er stadig undervejs - men vi har allerede nu så mange lækre græs æg, at vi har sat en "lille" salgsbod op ved vejen, så forbipasserende kan få græsæg med hjem. Græsæg er et helt nyt koncept, som giver æg af højeste kvalitet. De har en fantastisk smag og farve. Græsæg baserer sig på brug af mobile hønsehuse, som sikrer at hønsene altid har adgang til frisk grønt græs. Systemet er samtidigt en reel bæredygtig produktionsform, som giver plads til både sunde dyr og sund natur.

undefined

Vi har oprettet en profil på Facebook, hvor vi opdaterer om stort og småt på gården.

Torsdag d. 12/5/16

Topkærgaard skal være et sted hvor, dels produktionsarealerne, dels naturområderne, skal gå hånd i hånd - altså være hinandens forudsætninger og ikke modsætninger.
Det betyder, at vi vil skabe en masse natur med vildtremisser, korridorer til vildtet, spændende biotoper til vildtet osv. Dette skal ske med vores produktionsarealer som nabo. Det kan medføre at den samlede ejendom får en større biodiversitet, og at der således skabes en større samhørighed.

For at få den optimale sammenhængende natur og vildplejeplan etableret og realiseret, er det vigtigt dels at lave en god plan, men også sikre sig at alle relevante parter bidrager.
Derfor  havde jeg inviteret Aarhus Kommune (vand & miljø) som stillede med 2 biologer, udviklingskonsulent og natur-og vildtpleje ekspert fra Økologisk Landsforening til at besigtige vores arealer.
Formålet er, at vi sammen kan etablere en sammenhængende plan hvor naturinteresser, offentlig adgang, drikkevandsbeskyttelse, produktionsarealer tilgodeses bedst muligt. Ved at have kommunen med sikrer vi fra starten, at alles interesser kan varetages - et joint venture opstår til alles bedste.
Jeg ser meget frem til det kommende samarbejde, og er overbevidst om, at vi sammen kan lave en helt unik plan for et i forvejen sårbart område, med plads til alle.
Topkærgaard må meget gerne være model for hvorledes myndigheder, lodsejer og Økologisk Landsforening sammen kan sikre optimale betingelser for dyr, planter ,vand og landbrugsproduktion.

Tænk sig om det kunne lykkes at skabe et samlende naturbånd fra E 45 til Paludan Müllers Vej!

Mandag d. 2/5/16

Havde besøg af Erik Christensen fra Økologisk Landsforening, for at få noget rådgivning om hvorledes vi anvender nye metoder til at skabe større frugtbarhed i vores jord. Jorden er, som jeg frygtede, nærmest død! Der findes lidt krummestruktur i overfladen, men herefter blot 1 og 2 årig sål (sammenpresset livsfattig jord).

Vi fandt også halmrester fra både 2014 og 2015, som ikke var omsat endnu - det siger noget om hvor lidt aktivitet der er blandt mikroorganismer, svampe og regnorme.
Det er nu vores ambition at skabe langt større frugtbarhed under jordoverfladen og samtidigt beholde og opbygge vores næringspuljer.

Vi skal nu arbejde med overfladekompostering, massivt efterafgrødevalg, mangfoldigt sædskifte. Som en af de centrale maskiner skal vi have en ombygget fræser, som kun fræser i overfladen, en god såmaskine, og som noget helt nyt; vi skal sprøjte! Ja du læste rigtigt! Men vi skal sprøjte med mikroorganismer, så vi over tid får skabt en god balance i mellem svampe og mikroorganismer, og få en sort muld - ligesom en god gammel dansk løvskov, som er righoldig på kulstof, kvælstof og fosfor.
Vi går nye veje, som Erik udtrykte det: vi tager lidt fra det konventionelle, blander det med noget økologisk og noget biodynamisk, det er den 4 vej.
Når jeg fylder 60 år i 2023, så agter jeg at få meget sorte fingre( sort = kulstof), når jeg roder i jorden på Topkærgaard! 

Onsdag d. 20/4/16

Topkærgaard indgår i en økologisk producentsammenslutning i og omkring Kalø. I sammenslutningen kan vi hjælpe hinanden med sparring, udvikling, salg og evt. bytte; kunne være ønsket om næringsstoffer fra en mælkeproducent som har rigeligt og en grøntsagsavler der mangler næringsstoffer. De 5 gårde i sammenslutningen er: Kastanjebakken i Følle, Karensminde i Følle, Helges frugt & grønt i Grønfeld, Kalø Økologisk Landbrugsskole og Topkærgaard.
Vi er nu medlem af SED = Sociale Entreprenører i Danmark

Mandag d. 11/4/16

Vores hjemmeside kan nu ses på www.topkaergaard.dk Siden er stadig under opbygning, men vi vil gerne allerede nu, dele det indhold der foreligger.

Torsdag d. 17/3/16

Afholdt møde med økonom for at lægge de første  trin på vejen mod en samlet Forretningsplan for Topkærgaard. Der skal etableres en samlet forretningsplan for alle de forskellige produktioner og deres  investeringsbehov, deres likviditetsbehov og deres forventede afkastmuligheder. Alt dette skal så linkes til den socialøkonomiske virksomhed - altså hvordan kan de komplementere hinanden. Forretningsplanen skal også være meget fyldestgørende ( nå hele vejen rundt også om privatøkonomien) så den kan anvendes dels som rettesnor for projektet dels som en del af  dokumentationen overfor pengeinstitut og evt. investorer. Endvidere skal der laves en plan med forskellige muligheder for hvorledes ejerskabet på ejendommen skal se ud.

Onsdag d. 16/3/16

Opstart på etablering af en markplan for hele bedriften. For ikke landmænd eller landmænd med ringe erfaring er det en jungle at bevæge sig ind i  EU landbrugsstøttesystemet ( regler, love, tilskud, harmoni, cirkulærer, bekendtgørelser osv.) Dette kombineret med almen  landbrugsfaglighed (sædskifte, sådybde, kvælstofudnyttelse, dyreenheder, miljøkrav, animalsk contra vegetabilsk produktion, hegning, indkøb/bestilling af såsæd rettidig omhu, maskinbehov osv.) ja så har man hurtigt pladen fuld. Alt dette kalder på kompetente konsulenter, som dels forstår den faglige og lovgivningsmæssige virkelighed kombineret med viden om projektets grundidé og i særdeleshed har forståelse for den socialøkonomiske tilgang. Vi vil etablere en ”Dummy” for ikke landmænd der beskriver hvorledes dette gribes bedst an, når man står og vil etablere et landbrug i forbindelse med en socialøkonomisk virksomhed.

Tirsdag d. 15/3/16

Møde med førtidspensionist som er ramt af stress og depressioner. Vedkommende vil godt være frivillig på Topkærgaard og udnytte sine kompetencer til bla. at skabe et netværk af frivillige fra Aarhus og omegn, der agerer som dels ”venner/ambassadører”  dels som bidragsydere med den enkeltes kompetencer.

Mandag d. 14/3/16

Møde me Aarhus kommune med byrådsmedlem og tidligere Rådmand Hans Halvorsen samt Kjeld Søndergaard og Bjørn Bjørnepote fra Huset Venture. Hans sidder i byrådet på følgende poster: Formand for Økonomiudvalget, formand for Beskæftigelsesudvalget og medlem af Socialudvalget. Hans er således særdeles velfunderet på centrale poster i forhold til vores socialøkonomiske projekt.

Vi drøftede på mødet potentialerne for Aarhus kommune ved at benytteTopkærgaard i et samspil med anden socialøkonomisk virksomhed, nemlig Huset Venture. Aarhus Kommune har en politisk vedtaget socialøkonomisk handlingsplan, som vi sammen med centrale politikere vil prøve at sætte konkrete tiltag i praksisfeltet på banen. Aarhus Kommune vil meget gerne, at vi sammen forsøger at løfte den fælles opgave.

Når der skal drives socialøkonomisk virksomhed, er det centralt at have sin beliggenhedskommune tæt på i en konstruktiv dialog, dette både på det politiske niveau og på embedsniveau.

 

Samfundsøkonomi og sociale arbejdspladser.

Beregninger for kommunale udgifter til sociale arbejdspladser.

I Danmark har vi den holdning, at det er bedst for alle i den arbejdsduelige alder, at bidrage til egen forsørgelse end at blive forsørget. Også selvom det i første omgang kan synes at koste samfundet penge, at hjælpe borgere til selvforsørgelse. Der findes forskellige arbejdsmarkedsordninger, som skal hjælpe med at bringe udsatte grupper tilbage på arbejdsmarkedet. Det er særdeles vanskeligt og uigennemsigtigt at måle de direkte samfundsøkonomiske konsekvenser af de forskellige løsninger.

Under casen Topkærgaard har vi fået CABI, Center for aktiv beskæftigelsesindsats, www.cabiweb.dk/ til at udrede den kommunale økonomi ved sociale arbejdspladser. De har beregnet ændringerne i den kommunale økonomi, når en borger i forskellige uafklarede situationer på kontanthjælp afklares f.eks. gennem virksomhedspraktik og får et fleksjob eller kommer tilbage på det almindelige arbejdsmarked.

Virksomhedspraktik og fleksjob er eksempler på sociale arbejdspladser, der kunne foregå på landbrug, der rummer dette. En social arbejdsplads er en særlig tilrettelagt arbejdsplads oprettet i et samarbejde med en kommune. Det kan være i en almindelig privat landbrugs- eller gartnerivirksomhed eller en såkaldt socialøkonomisk virksomhed (SØV). I økologisk landbrug kan der være mange typer håndværk og arbejdsfunktioner repræsenteret, som kan give mening og nye muligheder for mennesker i kanten af det almindelige arbejdsmarked. På samme tid kan en særligt tilrettelagt arbejdsplads skabe værdi for virksomheden. Flere landbrug kan samarbejde om at udvikle og drive et tilbud med sociale arbejdspladser til borgere. Se model herfor i en folder her (Link til folderen).

Regneeksemplerne for borgeres forskellige situationer belyser ændringerne i de direkte kommunale ydelser. Se link til de 4 eksempler CABI har beregnet for her. I flere af eksemplerne får kommunen en merudgift. Men kommunen kan modregne den besparelse den har på f.eks. aktiveringsindsats. Afledte samfundsmæssige effekter i form af f.eks. skatteindbetaling, reduceret medicinforbrug, forbedret livskvalitet, opsparing til pension, færre udgifter til boligsikring, bostøtte, mentorstøtte og andre lignende udgifter er ikke medregnet. Det kunne være af betydning for samfundet, at få beregnet den samlede økonomiske effekt af at udvikle modeller for sociale arbejdspladser f.eks. i et samarbejde mellem kommune og landbrug.

Perspektivering af sociale arbejdspladser.

I dansk landbrug er der i 2016 knap 30.000 direkte beskæftigede i dansk landbrug (1). Hvis landbruget lavede en målsætning om eksempelvis 15 % socialt medansvar, og altså åbnede for at 15% af arbejdsstyrken var sociale arbejdspladser, vil dansk landbrug kunne hjælpe trængte danskere videre i deres liv i et vigtigt erhverv, som mangler tilgang af dansk arbejdskraft. For økologisk landbrug vil samfundseffekten være endnu større, da økologiske landbrug gennemsnitligt skønnes at have et 30% højere behov for arbejdskraft end det konventionelle landbrug.

Landbrug, gartneri og andre erhverv, hvor der arbejdes med natur, jorden og dyr, rummer arbejdsfunktioner som kan bidrage konstruktivt til mennesker, der står i en vanskelig situtation. Mange virksomheder oplever desuden, at det giver øget arbejdsglæde og trivselblandt øvrige medarbejdere, at rumme og etablere sociale arbejdspladser. Der er således en række gode grunde til at åbne op for, og eksperimentere med flere sociale arbejdspladser i landbruget.

(1)  http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp

 

Materiale til download: