Et grønt pusterum

Westergaards Planteskole uden for Kerteminde er en grøn oase, hvor der er tid og plads til at høre spirene gro – hvis det er dét, man har brug for. Og dét er der faktisk en del af planteskolens medarbejdere, der har. De har nemlig deres dagligdag på planteskolen som del af et afklaringsforløb.

Kerteminde Kommune sender borgere over 30 år i afklaringsforløb til Westergaards Planteskole. Planteskolen har for øjeblikket fem borgere ad gangen. Det kan dreje sig om et praktikophold funktionstilpasset den enkelte. Det kan også dreje sig om mennesker med stress, kroniske smerter eller andet, som har brug for en pause fra det almindelige arbejdsmarked, eller som måske skal videre til pension, fleksjob eller anden ordning.

Stedets ejere er Bettina og Lars Westergaard. Bettina har en baggrund som pædagog, og Lars er jordbrugsuddannet, så de er et velfungerende team, både når det drejer sig om planteskolens daglige produktion og drift, og når det handler om at tage sig af de mennesker der kommer hos dem, som ofte er sårbare.  

Bettina og Lars vil rigtig gerne udvide deres projekt og have flere mennesker i afklaringsforløb. De vil også gerne tilføre forløbene tilbud om mindfulness, yoga og coaching.
Visionen er at øge paratheden på planteskolen til at favne de forskellige borgere, som kommer i afklaring og bidrage med at bringe dem i en mere balanceret og selvhjulpen situation.

Du kan læse mere om Westergaards i denne fine beskrivelse eller på deres hjemmeside 

Natursyn på P1 har produceret dette radioportræt af Westergaards Planteskole