Materialer og artikler

Bornholms Øko Jord september 2019

Følgegruppe Phd. RUC august 2019

Maskinbladet forår 2019

Informationsmøder efterår 2018: Generationsskifte og nye måder at etablere sig på

Materialer fra projektet samt artikler

Netværksmøde Nye ejerformer i landbruget d. 23/11

Præsentationer fra indlægsholdere m.m.

Deltagerliste

Maresa Bossano, CSA UK, England

Marte Guttulsrød, OIKOS, Norge

Brian Smyth, Leitrim Development Company, Irland

Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg, Danmark

Titus Bahner, Kulturland, Tyskland

Afslutning ved Lone Andreasen

Inspirationsark - Internationale aktiviteter

Engelsk folder om DSL

Workshop d.18/5 2016

Præsentationer fra indlægsholdere m.m.

Deltagerliste

Velkomst

Crowdfunding, Michael Eis, Booomerang

Bankfinansiering, Steen Ove Nielsen, Spar Nord

Leasing, Henrik Roed Hansen, Deloitte

Opstartskapital via donations-crowdfunding, Carsten Markussen, Økologisk Landsforening

Lokal jordfond finansieret via private investorer, Bent Degn, SamsØkologisk

National Økologisk Jordfond, Anders Rousing, Rousing Consult

National Økologisk Jordfond, Thomas Schioldan Sørensen, Advokatfirmaet Rödstenen

Afslutning

Workshop d.26/8 2015

Præsentationer fra indlægsholdere

Velkomst

Økologisk produktion og borgeren

Løsning af sociale opgaver

Generationsskifte, jordejer og jordbruger

Afslutning