Fødderne er solidt plantet under lejet bord

Patrick Brosze Bertelsen og Tobias Flensted havde så godt som opgivet drømmen om at eje deres eget landbrug, da de hørte om muligheden for at blive sharemilkere hos Per Bundgaard i Vadum.

- I dag har jeg mit eget landbrug og mine egne køer, og vi lægger ikke mærke til, at det er i lejet stald, siger Patrick Brosze Bertelsen, og på den anden side af bordet sidder Tobias Flensted og nikker: Det er også sådan han oplever det, og han protesterer slet ikke over, at Patrick Brosze Bertelsen siger ’mit’ og ’mine’, selvom han rettelig burde have sagt ’vort’ og ’vore’.

De to unge landmænd på 23 år lånte sidste år i fællesskab 2,5 mio. kr., som de investerede i 150 jerseykvier. Kvierne blev installeret i Per Bundgaards dybstrøelsesstald, som er lejet til formålet, og siden slutningen af september, hvor de første kvier kælvede, er der blevet malket økologisk mælk i den nye mobile malkestald.

Læs mere om samarbejdet her (artiklen fortsætter nedenunder)

 

Meget mere end et lejemål

Men samarbejdet mellem de to unge landmænd og Per Bundgaard handler om meget mere end at leje en stald. Per Bundgaard er planteavler og med i aftalen indgår adgang til græsningsarealer, som indgår i gårdens omdrift, og halmen fra kornmarkerne er en tur forbi dybstrøelsesstalden inden den igen i næringsberiget form kommer tilbage på Per Bundgaards marker, ligesom grovfoderet til køerne handles til en aftalt pris mellem parterne.

- Jeg var ikke i tvivl om, at jeg havde fundet de rette til at indgå som sharemilkere på Bundgaard, da jeg traf Patrick og Tobias første gang sidste år, siger Per Bundgaard og fortsætter:

- De var allerede små entreprenører, og de kendte hinanden og havde allerede et samarbejde om et fritidslandbrug - og så er det en stor fordel, at de supplerer hinanden godt. Og så er det altid sjovere at gå efter sit mål sammen med andre end alene - og ikke mindst har de jo mulighed for både at holde fri på skift i weekenderne og tage på ferie.

Barnedrømmen

Tobias Flensteds far kørte for en maskinstation, og allerede som 6-årig begyndte Tobias at gå til hånde med pasningen af kalvene på nabogården.

- Jeg havde krudt i røven og kunne ikke sidde stille, men jeg elskede at være ude i den fri luft og at passe kalvene, og så lærte jeg allerede som ti-årig at pløje, fortæller Tobias Flensted, som aldrig var i tvivl om, hvor hans fremtid lå.

Patrick Brosze Bertelsen er vokset op på et økologisk fritidslandbrug med heste og geder, men det var bedstefaderens køer, der var de mest interessante, og fra helt lille vidste han, at han skulle være landmand og arbejde med økologiske køer. Hans karriere startede for alvor, da han som 14-årig fik et fritidsjob på en kvæggård.

Begge startede de i 2009 på Nordjyllands Landbrugsskole, og de afsluttede uddannelsen i 2013. Patrick Brosze Bertelsen blev derefter fodermester på en kvæggård, og Tobias Flensted blev medhjælper på en gård med 500 malkekøer.

- På gården var der et tomt stuehus, som jeg lejede sammen med Patrick, og så fedede vi kvæg op og holdt får. Overskuddet af alt, hvad vi tjente, investerede vi i fritidslandbruget, fortæller Tobias Flensted og fortsætter:

- Jeg havde på det tidspunkt opgivet at få mit eget, og havde i stedet besluttet mig for at arbejde og så supplere med et hobbylandbrug ved siden af.

Patrick Brosze Bertelsen tilføjer:

- Mit mål har altid været i en tidlig alder at få mit eget, men efter landbrugsskolen havde jeg opgivet drømmen. Jeg overvejede at blive fåreavler - selvom det er de økologiske malkekøer, der interesserer mig mest.

De store, dyre gårde og bankernes manglende vilje til at låne til unge landmænd, havde sendt de to unges drømme til tælling; men så traf de Per Bundgaard på en studietur.

Bedre end eget

Per Bundgaard lægger ikke skjul på, at selvom mange synes, at sharemilkerkonceptet er en god idé, så har vejen fra idé til virkeliggørelse været noget bumpet.

- Kun fordi vi alle tre har været fast besluttet på, at gennemføre projektet, er vi kommet igang. Og langt hen ad vejen har vi taget chancer og er gået igang, inden alle aftaler var helt på plads, fordi det var det her, vi ville. Jeg håber, at vores erfaringer kan komme de næste sharemilker-projekter til gavn, så de får det lidt lettere. Vi har gjort os mange erfaringer under vejs, og vi har vist, at det her kan lade sig gøre.

Stor økonomisk frihed

I dybstrøelsesstalden går de fine, små jerseykøer og ser mere end almindeligt veltilpasse ud, og hver anden dag kommer mælkebilen fra Thise og henter 4000 liter mælk fra de 116 køer, der dagligt malkes, så Tobias Flensted og Patrick Brosze Bertelsen ser også ret tilfredse ud, for den økologiske mælkepris er høj og giver en god indtjening. Og at det i hvert fald de næste 4 ½ år er under lejet bord, at de to unge landmænd kan plante fødderne, er måske endda bedre, end hvis det havde være under eget bord.

- Jeg ser det som en stor fordel, at vi ikke har bundet os for resten af livet til en gård. Vores økonomiske frihed er større end hos landmanden, der har købt sin egen gård, hvilket giver os flere muligheder siger Patrick Brosze Bundgaard.

Tobias Flensted supplerer:

- Og når Per klarer alt arbejdet i marken, så har vi bedre tid til at tage os af det, der virkelig interesserer os: køernes sundhed og trivsel.

Se modelarket om konceptet delelandbrug her

 

Eller download modelarket som pdf her