Liv og nye landbrugsformer

I Østsalling vil en gruppe ildsjæle anført af Sven Irgens-Møller skabe nye muligheder for et liv for unge landmænd med økologisk landbrug, med sociale sammenhænge og afsætningsmuligheder. Projektet har fået navnet Livssalling.

Sven Irgens-Møller har i de senere år fungeret som fritidsafløser på et mindre lokalt landbrug. Dette økologiske landbrug med 30 malkekøer og en sund driftsøkonomi har inspireret ham, og gården tænkes anvendt i projektet som en succes-case for udviklingen af Livssalling.

Produktionshøjskolen Marienlyst i Skive hvor Sven er forstander, vil også fungere som et af knudepunkterne i Livssalling og vil med forskellige projekter formidle visionen om at skabe en ny type økologisk landbrug.

Visionen med projektet Livssalling er at skabe en økonomisk bæredygtig driftsmodel for mindre kvæglandbrug blandt andet gennem nye ejerskabsformer. Ligeledes er det visionen at skabe flere mindre bedrifter og dermed flere arbejdspladser og landdistriktsudvikling samtidig med at skabe mere socialt fællesskab mellem yngre landmænd og relation til Produktionshøjskolens elever og medarbejdere.

Livssalling vil ligeledes åbne op for nye produktionsmuligheder som for eksempel  ’holistisk græsning’, der vil medføre, at der kan udvikles specialprodukter som eksempelvis egnsbestemte produkter og ’grass-feed’ med sin særlige fordeling af fedtsyrer.