Om projektet

Det Samfundsnyttige Landbrug skaber nye veje for økologiske landmænd gennem økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed, og bedre vilkår for næste generation.

Det Samfundsnyttige Landbrug er et ambitiøst, men realistisk projekt, og udspringer blandt andet af de udfordringer, der truer med at give økologien i Danmark et alvorligt tilbageslag, og ophæve den gode virkning på biodiversitet og bæredygtighed. Udfordringerne er eksempelvis:

 • En presset økonomi i landbruget tvinger ofte landmanden til mindre hensynstagen til dyrevelfærd, miljø og natur, hvilket begrænser muligheden for en bæredygtig udvikling af bedriften
 • De store produktionsenheder er ofte økonomisk og fagmæssigt uoverkommelige at overtage for den nye generation af landmænd
 • Ved et hvert generationsskifte på en bedrift, skal bedriftens værdier refinansieres, og de belaster den nye generation af landmænd med gæld, og forstærker en industrialiseringsproces af landbruget, hvis bedriften overtages af store produktionsgårde.

Målet er at skabe både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed, samtidig med at rammerne og tilgængeligheden for den næste generation af økologiske landmænd forbedres.

Vi vil med Det Samfundsnyttige Landbrug bidrage til at udvikle redskaber til løsning af samfundets store udfordringer på natur, drikkevandsbeskyttelse, affolkning og sociale behov hos borgere med psykiske, sociale eller fysiske udfordringer. 

Hvad er Det Samfundsnyttige Landbrug?

Vi har endnu ikke nogen fastlagt definition på hvad Det Samfundsnyttige Landbrug er.

Vi arbejder med 5 temaer som Det Samfundsnyttige Landbrug rummer:

 • Samarbejde mellem landmænd
 • Generationsskifte
 • Lokal jordformidling
 • Løsning af sociale opgaver og naturpleje i samarbejde med kommuner, staten eller sociale institutioner
 • Samarbejde med borgeren

Projektets opgave

Det er vores opgave gennem projektet, at udvikle kompetencer i Økologisk Landsforening til at rådgive landmænd, der vil Det Samfundsnyttige Landbrug. Det gør vi ved, at udvælge og arbejde med en række landmænd, der har ønsker om at udvikle deres landbrug til at være samfundsnyttigt. Vi kalder disse samarbejdspartnere cases.

Vi vælger cases ud fra, om de kan bidrage til, at belyse flest mulige aspekter af Det Samfundsnyttige Landbrug.

Vil du være med

Har du planer om et samarbejde med andre landmænd, tænker du generationsskifte, vil du medvirke til at løse sociale opgaver, står du over for et samarbejde med kommunen om naturpleje, eller vil du arbejde tættere sammen med forbrugeren, så er du velkommen til at kontakte os.

Hvis vi finder, at din opgave indeholder et vigtigt, ikke allerede undersøgt aspekt af Det Samfundsnyttige Landbrug, vil vi gerne inddrage dig som en case.

Processen

Vi aftaler et møde. Vi kommer gerne hos dig. På mødet udarbejder vi et oplæg til en udviklingsplan for din ide.

Udviklingsplanen forelægges Det Samfundsnyttige Landbrugs styregruppe. Det er styregruppen der beslutter, om din ide bliver til en case. Når din ide er blevet valgt til case, modtager du et igangsættelsesbrev, og du får en udviklingskonsulent tilknyttet.

Sammen med udviklingskonsulenten udarbejdes en handlingsplan og et budget for de kommende aktiviteter. Handlingsplan og budget tilføjes udviklingsplanen, som underskrives af jer og af Økologisk Landsforening. Udviklingskonsulenten medvirker herefter til, at i gennemfører handlingsplanens aktiviteter.

Hvordan støtter vi op om din case?

 • Vi stiller udviklingskonsulenten til rådighed
 • Vi kan finansiere eksterne omkostninger f.eks. en advokat, en økonomikonsulent, en markedsføringskonsulent eller lignende samt mindre indkøb af materialer 
 • Vi kan også finansiere mødeudgifter, transportudgifter, visse rejseomkostninger og lignende

Vores støtte foregår stepvis. Når en handlingsplan for ét step er gennemført med resultater, er vi parate til at gå videre til næste step, så længe vi har midler hertil.