Kim vil hjælpe krigsveteraner tilbage til livet

På Topkærgaard er det tanken, at krigsveteraner skal hjælpe i marken og passe gårdbutikken m.m. Det skal hjælpe dem med at blive beskæftiget og bedre at kunne håndtere krigens oplevelser.
Hele familien er involveret i arbejdet med at etablere et multifunktionelt landbrug på Topkærgaard. Fra venstre Kim og Lene Qvist, Sille, Clara og Anders Quist Duus. Foto: Morten Telling

Bemærk at denne artikel oprindeligt blev bragt i marts 2016. Den genudgives, da den indgår i projektet Det Samfundsnyttige Landbrug, som for nylig udgav sit inspirationskatalog med cases, der viser nye veje inden for økologien.

 

Kim Qvist har lejet landbruget Topkærgaard på 46 ha, som ligger i udkanten af landsbyen Kasted syv-otte km nord for Rådhuspladsen i Aarhus. Her er han i gang med at indrette et multifunktionelt landbrug, hvor han i tæt samarbejde med Aarhus Kommune og Huset Venture vil etablere et større antal socialøkonomiske arbejdspladser.

Huset Venture har afdelinger flere steder i landet og har specialiseret sig i at tilbyde arbejdspladser til borgere, som af forskellige årsager midlertidigt eller varigt er ude af stand til at arbejde på fuld tid.

På Topkærgaard er det tanken, at veteranerne skal hjælpe i marken, samle og rengøre æg, bakse med traktorer og maskiner og passe gårdbutikken m.m.

Se modelarket om konceptet abonnementsordning og forudbetaling her: (artiklen fortsætter nedenunder)

 

Naturen er god medicin

Der er ca. 30.000 krigsveteraner i Danmark, og undersøgelser viser, at knap 10 procent af dem lider af posttraumatisk stress. Det er dem, Kim Qvist vil være med til at hjælpe til et liv, hvor de bliver bedre til at håndtere krigens oplevelser.

- Vi vil give krigsveteranerne et kvalitativt tilbud, siger Kim Qvist, som er overbevist om, at kontakten med naturen og landbruget er en god medicin for de traumatiserede veteraner.

Rammerne om det nye projekt er en lille trelænget gård. Via driftsselskabet Topkær Økologi har Kim Qvist i første omgang lejet ejendommen med forkøbsret i 18 måneder, og nogle af de vigtigste opgaver bliver at få styr på finansieringen af gårdkøbet og omlægningen af landbruget til økologi.

Hele projektet er en smeltedigel af mit liv, som altid har handlet om landbrug, socialt arbejde og politik. - Kim Qvist, ejer af Topkærgaard

En smeltedigel af mit liv

Beslutningen om at blive selvstændig landmand og institutionsejer har længe ligget og ulmet hos Kim Qvist, som føler sig særdeles godt klædt på til opgaven.

- Hele projektet er en smeltedigel af mit liv, som altid har handlet om landbrug, socialt arbejde og politik. Jeg har arbejdet i 20 år inden for det sociale felt og har været forstander for to sociale institutioner. Jeg kender alle problematikkerne og er uddannet familieterapeut, siger han fra havemøblerne på gårdpladsen, hvor forårssolen for første gang i 2016 presser termometeret op på to-cifrede varmegrader.

Planerne er mange, og Kim Qvist beskriver det som at stå under en stor tragt fyldt med ideer.

- Nu handler det om, at de bliver gennemført i den rigtige rækkefølge. Min største udfordring lige nu er, at døgnet kun har 24 timer, siger Kim Qvist og tilføjer:

- Jeg skal også finde ud af, hvordan jeg skal finansiere selve købet, ombygningen, inventar og etablering af landbruget. Det kan både ske i form af aktier, noget fondseje eller noget helt tredje, siger Kim Qvist, som lader alle døre stå åbne.

Til gengæld er han stålsat på at fastholde visionerne bag Topkærgaard, så eventuelt nye samarbejdspartnere skal gå ind for konceptet. Det gør man i den grad hos samarbejdspartneren i Huset Venture.

Topkærgaard ligger helt i toppen af de ideer, vi er blevet præsenteret for gennem de seneste år. - Kjeld Søndergaard, udviklingschef hos Venture

Toppen af ideer

Huset Venture modtager hvert år flere henvendelser fra virksomheder og projekter, som tilbyder socialøkonomiske arbejdspladser.

- Topkærgaard ligger helt i toppen af de ideer, vi er blevet præsenteret for gennem de seneste år, siger Kjeld Søndergaard, udviklingschef hos Venture.

Han henviser til udenlandske erfaringer, som dokumenterer, at netop det fysiske arbejde med dyrene og jorden på et landbrug er ideelt for mange af de hjemvendte krigsveteraner, som lider af posttraumatisk stress. Efter hans vurdering er der i det hele taget god overensstemmelse mellem de grundværdier, som både Huset Venture og økologien

Gårdbutik i gildesalen

Efter planen skal de første veteraner begynde at arbejde på gården i løbet af april 2017, hvor de kan hjælpe med at indrette nye lokaler. Indtjeningen skal komme fra landbruget, rollen som mentor og salg i gårdbutikken.

Kim Qvist har desuden allerede indrettet en afdeling af staldbygningerne, hvor hustruen skal drive en klinik for muskelmassage. Nogle af veteranerne skal arbejde i gårdbutikken, som er indrettet i et lokale, der tidligere har fungeret som gildesal. På gården skal der også indrettes et ægpakkeri. Han har tidligere både drevet først en økologisk gårdbutik og siden et øko-supermarked, så han ved, hvad der skal til.

Mobile hønsehuse

Det er også tanken, at landbrugselever fra Kalø skal kunne benytte erfaringerne fra Topkærgaard, og nogle af markerne skal udlægges som forsøgsmarker og økologiske byhaver.

- Jeg har aftalt med Niels Nørskov, at han sætter sin første prototype af det mobile hønsehus med plads til 100 høns op her på gården. Sammen har vi planer om at udvikle og bygge større hønsehuse, der får plads til 600-800 høns, siger Kim Qvist. Hvis der kommer gang i salget af hønsehuse, vil det give gode arbejdsopgaver til krigsveteranerne.

Læs hele inspirationskataloget med alle cases i projektet Det Samfundsnyttige Landbrug her

Læs mere om økonomien og erfaringerne i projektet her: