Workshop

Det Samfundsnyttige Landbrug kan blive en løsning på nogle de udfordringer som landbruget og samfundet står overfor. Du har mulighed for at deltage i workshoppen som tilhører og bidragsyder den 26. august på Centralværkstedet i Aarhus

Det Samfundsnyttige Landbrug kan blive en løsning på nogle af de udfordringer som landbruget og samfundet står overfor. Denne workshop vil sætte fokus på nogle af de konkrete arbejdsopgaver og løsninger, der er relevante at tage fat på, og diskutere hvordan disse kan gennemføres.

Workshoppens fokusområder bliver diskuteret, perspektiveret og nuanceret af kompetencepersoner inden for de respektive felter. Du vil som deltager være tilhører, og få præsenteret forskning, cases og stof til inspiration.

Vi introducerer tre emner:

  • Økologisk produktion og borgerne
  • Løsning af sociale opgaver
  • Generationsskifte, jordejeren og jordbrugeren

Download det fulde program og beskrivelse af workshoppen

Download præsentationer fra workshoppen

Sted: Smedien, Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus

På workshoppen vil der være indlæg fra kompetencepersoner:

  • Forskere fra vidensinstitutioner, som beskæftiger sig med Det samfundsnyttige Landbrug eller lignende områder
  • Folk fra ministerier og institutioner, som er med til at skabe rammer og vilkår for Det samfundsnyttige Landbrug
  • Folk der deltager i at føre det ud i livet f.eks. landmændene, forbrugerne, folk i kommunerne, folk fra de socialøkonomiske landbrugsvirksomheder og jordejerne
  • Folk fra de finansielle institutioner der skal bidrage med at finansiere Det samfundsnyttige Landbrug